שותפים ולקוחות >> לקוחות ממליצים >> הנהלת ישיבת תומכי תמימים

לקוחות ממליצים - הנהלת ישיבת תומכי תמימים

ט"ו בתמוז התש"ע

לכבוד יאיר אילן ובני ביתו,

שלום וברכה,

ברצוננו להודות לך מקרב לב על התחשבותך ותרומתך למוסדותינו הקדושים.

יהי רצון שיתמלאו משאלות לבכם לטובה ולברכה בגשמיות וברוחניות, בכל המצטרך לכם ולמשפחתכם.

ושבזכות מצוות הצדקה "גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה", נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומייד ממ"ש.

 

בברכת קיץ בריא,

הנהלת הישיבה

מכתב תודה ישיבת תומכי תמימים